Reading Time: < 1 minute

สถิติ | เป้าหมายที่คนตั้งมากที่สุดในปี 2021

ได้ทำสรุปการตั้งเป้าหมายปี 2021 ที่มีคนตั้งเป้าเยอะที่สุด
โดยอันดับ 1 คือออกกำลังกาย สูงสุดถึง 44% มีอะไรบ้างไปดูกัน

  1. คือออกกำลังกายให้มากขึ้น สูงสุดถึง 44%
  2. กินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ รองลงมา 42%
  3. ใช้เวลาอยู่กับครอบครัว/เพื่อน ให้มากขึ้น 34%
  4. ลดน้ำหนัก 31%
  5. ใช้ชีวิตอย่างประหยัดขึ้น 30%
  6. ลดเวลาการใช้ Social media 24%
  7. พัฒนาศักยภาพในการทำงาน 23%
  8. ลดความเครียดจากงาน 23%
  9. เลิกสูบบุหรี่ 19%
  10. เลิกดื่มแอลกอฮอล์ 15%
สถิติ | เป้าหมายที่คนตั้งมากที่สุดในปี 2021

ขอบคุณ สถิติจาก Statista Global Consumer Survey