ทักษะ แห่งโลกทำงานในอนาคต

Reading Time: < 1 minute

ทักษะ แห่งอนาคตเป็นวิจัยที่ McKinsey จัดทำขึ้นมาพอหาว่ามีอะไรบ้างที่เป็นทักษะที่ต้องการในโลกทำงานในอนาคต วิจัยฉบับนี้เป็นความคิดเห็นของประชาชน 18,000 คนใน 15 ประเทศ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลต้องให้ความสำคัญในการผลักดันทักษะเหล่านี้

เทคโนโลยี รวมทั้ง AI เข้ามามีบทบาทกับมนุษยชาติมากขึ้นและมากขึ้น และในปัจจุบันยังมีการระบาดของ Covid-19 ซึ่งเป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ อีกด้วย

การวิจัยโดย McKinsey Global Institute ได้สำรวจถึงประเภทงานที่จะหายไปและงานที่จะถูกสร้างขึ้นใหม่ในอนาคต จากปัญญาประดิษฐ์ และ หุ่นยนต์อัตโนมัติ ซึ่งจะเข้ามามีบทบาทกับมนุษย์ในอนาคต การวิจัยนี้ยังได้อนุมานถึงทักษะที่มีระดับสูงที่จะมีบทบาทสำคัญเพิ่มมากขึ้น

ความจำเป็นในการใช้ทักษะทั้งแบบใช้ร่างกายขับเคลื่อนและความรู้พื้นฐานจะถูกลดความสำคัญลง แต่ทักษะที่ต้องบใช้ความรู้ทางเทคโนโลยี รวมทั้งทักษะด้านสังคมและอารมณจะเพิ่มสูงขึ้น

รัฐต่าง ๆ ในแต่ละประเทศต้องให้ความสำคัญในการออกแบบการศึกษา และโครงสร้างทางสังคมที่จะทำให้พลเมืองมีทักษะเหล่านี้เพิ่มมากขึ้น แต่ก็มีความท้าทายเพราะทักษะเหล่านี้ไม่มีรูปแบบการสอนที่ชัดเจน บทบาทของผู้สอนจึงอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้มากขึ้น

McKinsey จึงทำการวิจัยที่จะช่วยให้คำจำกัดความดูเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นและนำไปสู่การพัฒนาทักษะของประชาชนที่วัดผลได้ในอนาคต การวิจัยนี้ระบุเป็นทักษะพื้นฐานทั้งหมด 56 ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน และแสดงให้เห็นว่าความเชี่ยวชาญในทักษะเหล่านี้จะเชื่อมโยงกับการจ้างงานที่สูงขึ้น รายได้ที่สูงขึ้น และนายจ้างพึงพอใจในการผลงาน

ทักษะ พื้นฐานสำหรับพวกเราทุกคน

แน่นอนว่างานบางอย่างจะต้องเชี่ยวชาญแต่ในตลาดแรงงานที่สามารถใช้หุ่นยนต์แทนที่ อุสาหกรรมนั้น ๆ จะได้ประโยชน์จากหุ่นยนต์ แต่ก็นำมาซึ่งหุ่นยนต์จะแย่งงานมนุษย์ในท้ายที่สุด แต่หากทำ 3 ข้อข้างล่างนี้ได้ไม่ว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมไหนก็ช่วยให้เรามีความได้เปรียบหุ่นยนต์

  • เพิ่มความสามารถของตัวเองให้เกินกว่า ระบบอัตโนมัติหรือเครื่องจักรอัจฉริยะทำได้
  • ทำงานในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยี
  • ปรับตัวเข้ากับวิธีการทำงานใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง

McKinsey เริ่มจากหมวดหมู่ทักษะกว้างๆ สี่หมวดหมู่—ความรู้ความเข้าใจ ดิจิทัล ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความเป็นผู้นำตนเอง — จากนั้นระบุกลุ่ม ทักษะ 13 กลุ่มที่แยกจากกันที่อยู่ในหมวดหมู่เหล่านั้น

อ่านวิจัยฉบับเต็ม | McKinsey

Editor's team Bigdream
Editor's team Bigdreamhttp://bigdreamblog.com
ทีมบรรณาธิการ บิ๊กดรีม มีเดีย และ สำนักพิมพ์บิ๊กดรีม พวกเราผลิตสื่อที่ขับเคลื่อนความหลงไหลในความฝันและแรงบันดาลใจ

Related Stories

spot_img

Discover

The Ultimate Africa Travel Bucket List

There are times when you wish you could get away from it all by...

Which Resort in Mauritius is Right for You?

There are times when you wish you could get away from it all by...

How to Choose the Right African Safari

There are times when you wish you could get away from it all by...

Jungle Getaway in the Heart of Cameroon

There are times when you wish you could get away from it all by...

Best Spots to See Wildlife in the U.S.

There are times when you wish you could get away from it all by...

California Desert Travel Tips & Insights

There are times when you wish you could get away from it all by...

Popular Categories

Comments

Leave a Reply