ทักษะ แห่งโลกทำงานในอนาคต

Reading Time: < 1 minute

ทักษะ แห่งอนาคตเป็นวิจัยที่ McKinsey จัดทำขึ้นมาพอหาว่ามีอะไรบ้างที่เป็นทักษะที่ต้องการในโลกทำงานในอนาคต วิจัยฉบับนี้เป็นความคิดเห็นของประชาชน 18,000 คนใน 15 ประเทศ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลต้องให้ความสำคัญในการผลักดันทักษะเหล่านี้

เทคโนโลยี รวมทั้ง AI เข้ามามีบทบาทกับมนุษยชาติมากขึ้นและมากขึ้น และในปัจจุบันยังมีการระบาดของ Covid-19 ซึ่งเป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ อีกด้วย

การวิจัยโดย McKinsey Global Institute ได้สำรวจถึงประเภทงานที่จะหายไปและงานที่จะถูกสร้างขึ้นใหม่ในอนาคต จากปัญญาประดิษฐ์ และ หุ่นยนต์อัตโนมัติ ซึ่งจะเข้ามามีบทบาทกับมนุษย์ในอนาคต การวิจัยนี้ยังได้อนุมานถึงทักษะที่มีระดับสูงที่จะมีบทบาทสำคัญเพิ่มมากขึ้น

ความจำเป็นในการใช้ทักษะทั้งแบบใช้ร่างกายขับเคลื่อนและความรู้พื้นฐานจะถูกลดความสำคัญลง แต่ทักษะที่ต้องบใช้ความรู้ทางเทคโนโลยี รวมทั้งทักษะด้านสังคมและอารมณจะเพิ่มสูงขึ้น

รัฐต่าง ๆ ในแต่ละประเทศต้องให้ความสำคัญในการออกแบบการศึกษา และโครงสร้างทางสังคมที่จะทำให้พลเมืองมีทักษะเหล่านี้เพิ่มมากขึ้น แต่ก็มีความท้าทายเพราะทักษะเหล่านี้ไม่มีรูปแบบการสอนที่ชัดเจน บทบาทของผู้สอนจึงอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้มากขึ้น

McKinsey จึงทำการวิจัยที่จะช่วยให้คำจำกัดความดูเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นและนำไปสู่การพัฒนาทักษะของประชาชนที่วัดผลได้ในอนาคต การวิจัยนี้ระบุเป็นทักษะพื้นฐานทั้งหมด 56 ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน และแสดงให้เห็นว่าความเชี่ยวชาญในทักษะเหล่านี้จะเชื่อมโยงกับการจ้างงานที่สูงขึ้น รายได้ที่สูงขึ้น และนายจ้างพึงพอใจในการผลงาน

ทักษะ พื้นฐานสำหรับพวกเราทุกคน

แน่นอนว่างานบางอย่างจะต้องเชี่ยวชาญแต่ในตลาดแรงงานที่สามารถใช้หุ่นยนต์แทนที่ อุสาหกรรมนั้น ๆ จะได้ประโยชน์จากหุ่นยนต์ แต่ก็นำมาซึ่งหุ่นยนต์จะแย่งงานมนุษย์ในท้ายที่สุด แต่หากทำ 3 ข้อข้างล่างนี้ได้ไม่ว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมไหนก็ช่วยให้เรามีความได้เปรียบหุ่นยนต์

  • เพิ่มความสามารถของตัวเองให้เกินกว่า ระบบอัตโนมัติหรือเครื่องจักรอัจฉริยะทำได้
  • ทำงานในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยี
  • ปรับตัวเข้ากับวิธีการทำงานใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง

McKinsey เริ่มจากหมวดหมู่ทักษะกว้างๆ สี่หมวดหมู่—ความรู้ความเข้าใจ ดิจิทัล ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความเป็นผู้นำตนเอง — จากนั้นระบุกลุ่ม ทักษะ 13 กลุ่มที่แยกจากกันที่อยู่ในหมวดหมู่เหล่านั้น

อ่านวิจัยฉบับเต็ม | McKinsey

Editor's team Bigdream
Editor's team Bigdreamhttp://bigdreamblog.com
ทีมบรรณาธิการ บิ๊กดรีม มีเดีย และ สำนักพิมพ์บิ๊กดรีม พวกเราผลิตสื่อที่ขับเคลื่อนความหลงไหลในความฝันและแรงบันดาลใจ

Similar Articles

Comments

Leave a Reply

Instagram

ที่ปรึกษาการตลาด / จัดอีเว้นท์ / ที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจ | ปรึกษา | กฎหมาย | ธุรกิจ การตลาด อีเวนต์

Most Popular