บางขุนเทียน จะ“เกิดใหม่” ในสายตาของทุกคนผ่านงาน TEDxBangKhunThian

Reading Time: 2 minutes

บางขุนเทียน จะเป็นเขตแรกในฝั่งธนที่มีงาน TEDx Talks ซึ่งตั้งเป้าจะทำให้บางขุนเทียนได้ “เกิดใหม่”

ผ่านการร่วมมือจากหลายภาคส่วนในชุมชนและนอกชุมชนของบางขุนเทียนที่ตั้งใจเปลี่ยนบางขุนเทียนเป็น ปอดของกรุงเทพ ผ่านรูปแบบของงาน TEDx ในธีม “Reborn” ซึ่งภายในงานจะมีทั้งหมด 3 วิธีคิดย่อยที่เป็นแกนหลักของงาน

 • Re-Cover ซ่อมแซมสิ่งที่เสียหายไปจากพิษเศรษฐกิจ โควิด และสภาพจิตใจ 
 • Re-Invent สร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาจากสิ่งที่พังไป
 • Re-Think คิดใหม่ในสภาพแวดล้อมใหม่ ๆ

บางขุนเทียน จะเปลี่ยนไป

จากเดิม บางขุนเทียน ที่คุณนึกถึงจะเป็นเขตที่เป็นทางเลือกท้าย ๆ ที่จะถูกพูดถึงหรือหลายคนลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่าเขตบางขุนเทียนก็อยู่ในกรุงเทพมหานคร ทั้ง ๆ ที่บางขุนเทียนเป็นเขตที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพ 3 อันดับแรก และ มีประชากรเยอะที่สุดในกรุงเทพมหานคร 4 อันดับแรก และถ้าย้อนกลับไปยังในอดีตบางขุนเทียนยิ่งมีพื้นที่ใหญ่กว่านี้มาก ก่อนถูกแยกให้เป็นเขตจอมทอง และเขตบางบอนในเวลาถัดมา 

TEDxBangKhunThian

แต่อย่างไรก็ตามเขตบางขุนเทียนยังร่วม “ความหลากหลาย” หากเราสังเกตจากพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ เขตบางขุนเทียนปัจจุบันจะมีทั้งพื้นที่สำหรับ แหล่งที่อยู่อาศัย การค้า และอุตสาหกรรม ซึ่งยังมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตเกษตรกรรมและมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เนื่องจากเป็นเขตเดียวของกรุงเทพมหานครที่มีพื้นที่ติดกับอ่าวไทย (เป็นระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร) ยังมีป่าชายเลนหลงเหลืออยู่ ซึ่งระบบนิเวศที่มีอยู่ที่บางขุนเทียนนำมาซึ่งความการดำรงชีวิตของสัตว์นานาพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในเมืองร่วมกับมนุษย์ อาทิเช่น ลิงแสม, ฝูงนากธรรมชาติ, โลมา, เหยี่ยวแดง ยังไม่รวมสัตว์นานาชนิดที่อยู่ในป่าชายเลนซึ่งเป็นเขตเดียวในเมืองหลวงที่ยังมีความธรรมชาติดั้งเดิมแบบนี้หลงเหลืออยู่ ซึ่งอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน

บางขุนเทียนจะ “เกิดใหม่” อย่างไรจากงาน TEDxBangKhunThian 

เดิมทีบางขุนเทียนมีวิถีชีวิตที่ “หลากหลาย” และเป็นเสน่ห์ด้วยตัวของชุมชนเองอยู่แล้ว ซึ่งเป็นผลที่ตามมาจากความใหญ่ของสถานที่ซึ่งนำมาซึ่งความหลากหลายของชุมชน มิหนำซ้ำยังมีคลองหลายสายไหลผ่านซึ่งคลองเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งวิถีชีวิตอีกด้วย รวมทั้งจากประวัติศาสตร์เดิมของบางขุนเทียนก็มีความ “หลากหลาย” ทางวัฒนธรรม เดิมเคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวมอญที่อพยพมาจากจังหวัดสมุทรสงคราม ในช่วงปลายรัชกาลที่ 4 ซึ่งยังมีวัฒนธรรมของมอญที่คงไว้ในเขตพื้นที่บางขุนเทียนในบางส่วนจนถึงปัจจุบัน 

“ความหลากหลาย” ที่กล่าวมาข้างต้นล้วนนำมาซึ่งคำถามว่า ตกลงบางขุนเทียนมีอะไรบ้างกันแน่ และบางขุนเทียนจึงมีภาพราง ๆ ที่ทำให้คนนึกไม่ออกว่าทำไมบางขุนเทียนถึงมีความสำคัญจึงถูกมองข้าม ๆ ไป และเหมารวมกับเขตชนบทโดยปริยาย

การมาของ TEDxBangKhunThian จะทำหน้าที่ในการเชื่อมชุมชนต่าง ๆ เหล่านั้นให้เป็นกลุ่มเดียวกันของ “บางขุนเทียน” ซึ่งพยายามทำให้เกิดการเชื่อมต่อกันในชุมชนจากกลุ่มที่หลากหลายที่มา ยกตัวอย่างเช่น คนที่ทำฟาร์มในบางขุนเทียนจะได้พบกับคนที่ทำคลองบางขุนเทียน หรือหน่วยงานเชิงอนุรักษ์ที่บางขุนเทียนเชิงนิเวศน์ จะได้เจอกับหน่วยงานวัฒนธรรมในพื้นที่ 

“การเกิดใหม่” คือการทำให้เกิดการร่วมมือกันของคนในชุมชนบางขุนเทียน สื่อสารออกไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้คนภายนอกมองเข้ามาที่บางขุนเทียนในมุมใหม่ ซึ่งอีกหนึ่งเป้าหมายจากงาน TEDxBangKhunThian ที่สำคัญนอกจากการรวม “ความหลากหลาย” ของคนในชุมชนแล้วเรายังตั้งใจทำแผนให้บางขุนเทียน “เกิดใหม่” เป็นปอดของกรุงเทพอย่างแท้จริง ด้วยจุดของบางขุนเทียนที่มีธรรมชาติและระบบนิเวศน์เยอะมาก การทำให้เขตบางขุนเทียนเป็นเขตแรกในกรุงเทพที่เป็นเขตไร้ฝุ่น ถึงแม้จะมีการก่อสร้างถนนพระราม 2 อยู่เรื่อย ๆ ก็ไม่ใช่เป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้ 

แกนกลางของความเปลี่ยนแปลง

นอกจากเป้าหมายหลักของงานอย่างการรวบรวมและนำเสนอ “ความหลากหลาย” และเป้าหมายรองของงานในการเป็น “ปอดของกรุงเทพ” TEDxBangKhunThian ยังมีแกนกลางของการเปลี่ยนแปลงและนำเสนอต่อสังคมให้เกิดขึ้นจริงผ่านการ “เผยแพร่แนวคิดที่ควรค่าแก่การเผยแพร่” ตามอุดมการณ์ของ TED ซึ่งแกนกลางของงานนี้ถูกย่อยเป็น 5 หัวข้อที่ให้ความสำคัญคือ

 • สิ่งแวดล้อม
 • ครอบครัวและความสัมพันธ์
 • ธุรกิจ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
 • การพัฒนาตนเอง
 • โครงสร้างทางสังคม

ซึ่งแกนกลางทั้ง 5 เรื่องที่ TEDxBangKhunThian ให้ความสำคัญจะถูกแปลงออกมาผ่านรูปแบบของทอล์กตามวิธีของ TED และยังคงความมีเสน่ห์บน “ความหลากหลาย” ของบางขุนเทียนอีกด้วย โดยช่วงของการปาฐกถา จะมีสปีกเกอร์ทั้งหมด 13 คน พูดในเรื่องที่แตกต่างกันแต่อยู่ภายใต้กรอบ 5 เรื่องขั้นต้นจากแนวคิดใหญ่คือ “การเกิดใหม่” โดยมีสปีกเกอร์ดังนี้

 1. ท็อป จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา – BITKUB
 2. พระจิตร์ จิตฺตสํวโร – พระอดีตนักกลยุทธ์
 3. ครูปู ถนิมรักษ์ อัญชันบุตร – คุณครูภาษาไทย
 4. เจ กวิณภัสร์ มงคลเตชาพัฒน์ – อาสาดูแลลิงแสม
 5. เซ่ พลอย ลุมทอง – C’est Design
 6. เอิร์ท วสวัตติ์ หาญลำยวง – Youtuber Mintchyy & Earth
 7. มิ้นชี่ สมัชญา อัศวนิเวศน์ – Youtuber Mintchyy
 8. อาจารย์อิทธิพล จีระพันธ์ – นักวิจัยด้าน bio-science
 9. เอ๋ พรทิพย์ เทียนทรัพย์ – ภูมิใจ การ์เด้น
 10. อาจารย์วันใหม่ นิยม – ผู้ทำโครงการธนบุรีมีคลอง
 11. Serge Alakritsky – นักสังคมวิทยาชาวรัสเซีย
 12. Valeriia Ritthidej – นางแบบชาวยูเครน
 13. เติ๊ด ภูถิรพัฒน์ อ่องศรี – เทพลีลา

สปีกเกอร์ตามรายชื่อที่ทาง TEDxBangKhunThian นำเสนอออกไปสู่สังคมครอบคลุมในหัวเรื่องทั้งปัญหาระดับโลกอย่างสงครามยูเครน รัสเซีย หรือการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจในประเทศ ไปจนถึงวิถีชีวิตในท้องถิ่น เพื่อย้ำว่า TEDxBangKhunThian คือ “ความหลากหลาย” ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในพื้นที่บางขุนเทียน

ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนเพื่อทำให้บางขุนเทียนเกิดใหม่

ร่วมมือจากภาครัฐ

กระบวนการเกิดใหม่ที่บางขุนเทียน จาก TEDxBangKhunThian ถือเป็นปีแรกที่มีงานรวม “ความหลากหลาย” ในชุมชนแบบนี้เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามยังมีการประสานกับหน่วยงานในชุมชน และเอกชนเพื่อทำให้การสร้างความหลากหลายเกิดขึ้นได้จริง ซึ่งหน่วยงานภาครัฐ TEDxBangKhunThian ได้รับคำแนะนำจากสำนักงานเขตบางขุนเทียนที่เชื่อมโยงผู้ประกอบการชุมชนและแนะนำด้านข้อมูล รวมทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากผู้แทนราษฎรของเขตบางขุนเทียนอีกด้วยในการประชาสัมพันธ์งาน และ สส.กายของเขตบางขุนเทียนยังเข้าร่วมกิจกรรมของ TEDxBangKhunThian ซึ่งเป็นงานที่เกิดขึ้นจากอาสาสมัครออีกด้วย 

TEDxBangKhunThian Community

หน่วยงานเอกชน

ในด้านของหน่วยงานเอกชน เราได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ และมูลนิธิบรรจง พงศ์ศาสตร์ ที่เห็นความสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาไทย และการเผยแพร่ไอเดียที่ควรค่าแก่การเผยแพร่ของ TEDxBangKhunThian เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สังคมและสิ่งแวดล้อมจึงร่วมมือในการสร้างและส่งเสริมโครงการ TEDxBangKhunThian ให้เกิดขึ้นในสังคม 

รวมทั้งยังได้รับการร่วมมือจาก BOSCH ประเทศไทย ที่ผลักดันด้านความยั่งยืนรวมทั้งยังเป็นผู้นำในเรื่องระบบคำนวนมลพิษในพื้นที่เขตจราจรแออัด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบที่ตามมาซึ่ง BOSCH ชี้ให้เห็นปัญหาว่าคนไทยกว่า 3.1 ล้านคนได้รับผลกระทบจากโรคหอบหืด โรคหลอดเลือดสมอง มะเร็งปอด และโรคอื่นๆ ที่เกิดจากมลพิษทางอากาศในปี 2563 

ทั้งนี้ BOSCH ยังร่วมกับ TEDxChiangMai มาก่อนในการช่วยลดมลพิษทางอากาศที่เชียงใหม่ ซึ่งเห็นการดีที่จะได้มาร่วมมือกับ TEDxBangKhunThian เพื่อทำให้บางขุนเทียน “เกิดใหม่” เป็นปอดของกรุงเทพให้ได้แม้จะมีการทำถนนพระราม 2 อยู่เรื่อย ๆ 

เพื่อส่งเสริมความ Local ไป Globle

“เป็น Local ที่ Modern” เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ TEDxBangKhunThian พยายามผลักดันให้เกิดขึ้นจริงเหมือนบางขุนเทียน ที่มีงาน TEDx ซึ่ง TEDx เป็นงาน Globle แต่ บางขุนเทียนเป็น Local จึงมีการร่วมมือจาก DEOKLEAR ผู้ปั้นแบรนด์จาก Local คือนำสารส้มที่เป็น Local ของไทยไปเป็น Globle รวมทั้งยังมอบแนวทางการทำงานให้กับ TEDxBangKhunThian ผ่านไปยังผู้ประกอบการชุมชนต่าง ๆ ให้นำไปปรับใช้ในวิธีการ ซึ่งทาง DEOKLEAR โชว์ให้เห็นถึงคุณค่าที่ต้องมองให้เห็นในชุมชนเหมือนคุณประโยชน์ของสารส้มที่สามารถกำจัดเชื้อแบททีเรียซึ่งทำให้ไม่เกิดก๊าซมีเทนในอากาศไม่นำมาซึ่งกลิ่นไม่พึงประสงค์ ซึ่งนั่นคือคุณค่าที่แท้จริงจากสิ่งที่มีในชุมชน ผสมผสานกับการเล่าเรื่อง ซึ่ง TEDxBangKhunThian กับ DEOKLEAR ร่วมมือกันทำให้ชุมชนบางขุนเทียนเติบโตได้อย่างยั่งยืนและก้าวกระโดด

การร่วมมือข้างต้นจะแสดงให้เห็นว่า TEDxBangKhunThian ทำให้เกิดการรวบรวม “ความหลากหลาย” ไว้ในงานเพื่อผลักดันชุมชนให้โตไปได้ผ่าน “ไอเดียที่ควรค่าแก่การเผยแพร่” โดยนำความชุมชนของบางขุนเทียนมาเล่า

กระบวนการเกิดใหม่เกิดที่บางขุนเทียน

การรวม “ความหลากหลาย” ทั้งเนื้อหา, ไอเดีย, การร่วมมือ, สิ่งมีชีวิต นำมาซึ่งการเกิดใหม่ที่บางขุนเทียน โดยกระบวนการแห่งการเกิดใหม่นี้ จะเกิดขึ้นในวันที่ 26 มิถุนายน 2565
เวลา 12.30 – 19.00 น.
ณ.สถาบันอาศรมศิลป์
โดยซื้อบัตรเข้าร่วมกระบวนการเกิดใหม่ได้ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2565 เท่านั้น

ซื้อบัตรได้ที่: https://www.tedxbangkhunthian.com/event/tedxbangkhunthian-event/

สามารถติดตามรายละเอียด และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง 

Facebook Page: https://www.facebook.com/tedxbangkhunthian
Instagram: https://www.instagram.com/tedxbangkhunthian/
เว็บไซต์: https://www.tedxbangkhunthian.com/
Line open chat: https://shorturl.asia/LnaGy

karnnikro
karnnikrohttps://www.karnnikro.com
MD of NIKRO GROUP CO.,LTD. และบรรณาธิการบริหาร BIGDREAMBLOG | License holder TEDxBangKhunThian | อดีตที่ปรึกษาประธาน กมธ พัฒนาการเมืองฯ | อดีตรองผู้อำนวยการมติชนอีเว้น | Entrepreneurship Degree & Law School | อยากได้สิ่งที่ไม่เคยได้ต้องทำสิ่งที่ไม่เคยทำ | รักแมววว

Similar Articles

Comments

Instagram

ที่ปรึกษาการตลาด / จัดอีเว้นท์ / ที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจ | ปรึกษา | กฎหมาย | ธุรกิจ การตลาด อีเวนต์

Most Popular