การเป็น Sponsor ในงาน TEDx ดีอย่างไร?

Reading Time: 2 minutes

การเป็น Sponsor ในงาน TEDx มีประโยชน์มากมายสำหรับธุรกิจ.นี่คือบางข้อดีที่ธุรกิจสามารถได้รับจากการเป็น Sponsor ในงานจัดอีเว้นท์ TEDx

การเป็น Sponsor ในงาน TEDx ดีอย่างไร?

· การเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมาย
TEDx เป็นเหตุการณ์ที่มีผู้เข้าร่วมที่มีทัศนคติทางองค์กรและรู้จักกับเทคโนโลยี วัฒนธรรม และนวัตกรรม การเป็น Sponsor ช่วยให้ธุรกิจเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจและความท้าทาย.
· การสร้างภาพลักษณ์บวก
การเข้าร่วมในงาน TEDx ทำให้ธุรกิจมีภาพลักษณ์ในแง่บวกและแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีความสนใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรมและการศึกษา
· โอกาสในการโปรโมทและการตลาด
ธุรกิจที่เป็น Sponsor สามารถให้โลโก้และข้อมูลโปรโมทในงาน TEDxที่ส่งผลให้มีโอกาสในการสร้างการรู้จักและตลาดสินค้าหรือบริการ โดยคำแนะนำของที่ปรึกษาการตลาด
· การสร้างความประทับใจ
TEDx เป็นเหตุการณ์ที่เน้นการแบ่งปันความรู้และไอเดียที่เป็นนวัตกรรม.การเป็น Sponsor ช่วยสร้างความประทับใจในกลุ่มผู้เข้าร่วม
· การสร้างความสัมพันธ์

การเป็น Sponsor ในงาน TEDx ช่วยสร้างความสัมพันธ์กับทีมจัดงาน,พูดคุยกับผู้บริหาร, และทำงานร่วมกับสังคมวิชาการ
· การเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนธุรกิจ
การสนับสนุนงาน TEDx ช่วยสร้างความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนธุรกิจและวัฒนธรรมที่สนับสนุนการแบ่งปันไอเดียและความคิดสร้างสรรค์

การเป็น Sponsor ในงาน TEDx นั้นจะช่วยให้ธุรกิจได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มเป้าหมาย,สร้างภาพลักษณ์บวก, และเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดี.

ความสำเร็จของ TEDx

TEDx หรือ TEDx Talks คือ ภาคขยายของ TED (Technology, Entertainment, Design) ซึ่งเป็นการประชุมนวัตกรรมที่มีชื่อเสียงระดับโลก.นี่คือตัวอย่างของการสำเร็จของ TEDx:

1. TEDx Talks: Sir Ken Robinson – “Do Schools Kill Creativity?”

นักการศึกษาและนักบรรยายชื่อดัง Sir Ken Robinson ได้นำเสนอการแสดงความคิดเห็นที่เปลี่ยนแปลงวิธีการคิดเกี่ยวกับการศึกษา.การแสดงนี้ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักมากทั้งในวงการการศึกษาและสังคม คำคม Sir Ken

2. TEDx Talks: Simon Sinek – “How Great Leaders InspireAction”

Simon Sinek, นักมีเสน่ห์และนักบรรยาย, ได้นำเสนอเสน่ห์ทฤษฎี”Start with Why” ในการนำนำ.การแสดงนี้ได้สร้างกระแสและมีผลกระทบในวงการธุรกิจและการบริหาร.

3. TEDx Talks: Brené Brown – “The Power ofVulnerability”

Brené Brown, นักวิจัยและผู้เขียน, ได้แชร์เรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์และความเป็นอารมณ์ผ่านการแสดงที่เข้มข้น.นานหลังจากนั้น, นางได้รับความสนใจจากผู้ชมทั่วโลกและทำให้เป็นที่รู้จักในวงการสุขภาพจิต.

4. TEDx Talks: Chimamanda Ngozi Adichie – “We ShouldAll Be Feminists”

Chimamanda Ngozi Adichie, นักเขียน, ได้นำเสนอปราศจากเรื่อง”We Should All Be Feminists” ที่ได้รับความนิยมและได้ถูกนำไปใช้ในการสนับสนุนแนวคิดทางสังคม.

5. TEDx Talks: Hans Rosling – “The Best Stats You’veEver Seen”

นักสถิติ Hans Rosling ได้นำเสนอข้อมูลทางสถิติอย่างน่าทึ่งที่ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ.การนำเสนอนี้ได้ถูกให้ความสนใจมากจากนักธุรกิจและนักวิทยาศาสตร์

TEDx ได้สร้างพื้นที่ที่ช่วยเผยแพร่ไอเดียและทวีความคิดที่สร้างสรรค์จากผู้บรรยายทั่วโลกและเป็นแพลตฟอร์มที่เสริมสร้างแรงบันดาลใจและการแบ่งปันความรู้ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง 

ตัวอย่างบริษัทที่เป็น partner กับ TEDx แล้วประสบความสำเร็จ

TEDx เป็นงานที่เปิดโอกาสให้บริษัทหลายรายเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ (Partner)เพื่อสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการจัดงาน. การเป็นพาร์ทเนอร์ในงาน TEDxมีประโยชน์ต่าง ๆ ทั้งในเชิงการตลาด, การสร้างความรู้สึกในกลุ่มเป้าหมาย,และเป็นโอกาสทางธุรกิจ. ตัวอย่างบริษัทที่เป็น partner กับ TEDxและประสบความสำเร็จระดับสากลได้แก่:

1. IBM:

IBM เป็นต้นแบบที่ดีของบริษัทที่เป็น partner กับ TEDx. พวกเขาได้สนับสนุนงานTEDx ในหลายที่ทั่วโลก, โดยเน้นในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี.การร่วมมือนี้ได้สร้างความรู้สึกในกลุ่มเป้าหมายและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ IBMในด้านนวัตกรรม.

2. Audi:

Audi เป็นตัวอย่างอีกบริษัทหนึ่งที่เป็น partner กับ TEDx. พวกเขาได้มีการเข้าร่วมและสนับสนุนTEDx events ในหลายที่ทั่วโลก. การร่วมมือนี้ส่งผลให้ Audi ได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มผู้รับชมที่มีความสนใจในการคิดเชิงนวัตกรรมและทีมงานในTEDx.

3. Samsung:

Samsung เป็น partner ที่ร่วมมือกับ TEDx ในการสนับสนุนนวัตกรรมและเทคโนโลยี.ผลจากความร่วมมือนี้ได้ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของ Samsung ในด้านนวัตกรรมและสร้างความไว้วางใจในตลาด.

การเป็น partner กับ TEDx ไม่เพียงเพิ่มความนิยมและการตอบรับในระดับสากล,แต่ยังเสริมสร้างความเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมายที่มีทัศนคติสมบูรณ์ต่อนวัตกรรมและไอเดียใหม่ๆ

ทำไมบริษัทเหล่านี้จึงเป็น partner กับ TEDx

การเป็น partner กับ TEDx เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจที่บริษัทใหญ่ๆ เลือกตั้งเพื่อเพิ่มความนิยมของตนเอง, สร้างความรู้สึกในตลาด, และเสริมสร้างภาพลักษณ์บวก นี้คือปัจจัยบางประการที่ทำให้การเป็นpartner กับ TEDx เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจที่น่าสนใจ:

· การเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมาย

TEDx มีกลุ่มผู้ชมที่มีทัศนคติที่เปิดกว้างต่อไอเดียใหม่ ๆ นวัตกรรม และความรู้ทางวัฒนธรรมการเป็น partner ช่วยบริษัทเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมายที่สนใจในความคิดสร้างสรรค์

· การสร้างภาพลักษณ์บวก

TEDx เป็นแพลตฟอร์มที่เน้นความคิดสร้างสรรค์, นวัตกรรม, และการแบ่งปันไอเดียที่มีคุณค่า.การเป็น partner ช่วยสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทในแง่บวกและทำให้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่น่าสนใจ

· โอกาสในการโปรโมทและตลาด

การเป็น partner ทำให้บริษัทสามารถให้โปรโมทและตลาดสินค้าหรือบริการของตนในทั่วโลก,โดยได้รับการเผยแพร่ในงาน TEDx และช่องทางตลาดที่TEDx มี

· เข้าถึงกับไอเดียและนวัตกรรม

TEDx เป็นแหล่งที่เต็มไปด้วยไอเดียและนวัตกรรม. การเป็น partner ทำให้บริษัทสามารถเข้าถึงไอเดียและนวัตกรรมล่าสุด,และมีโอกาสร่วมมือในโครงการที่น่าสนใจ

· ความรับผิดชอบทางสังคมและวัฒนธรรม

TEDx มีมุมมองที่มุ่งเน้นการแบ่งปันความรู้และความเข้าใจทางวัฒนธรรม.การเป็น partner ช่วยสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทว่ามีความรับผิดชอบทางสังคมและวัฒนธรรม.

· เสริมสร้างความนิยมและความไว้วางใจ

TEDx เป็นแหล่งที่ชาวเน็ตทั่วโลกไว้วางใจในการส่งต่อความรู้และประสบการณ์ที่มีคุณค่า.การเป็น partner ช่วยบริษัทเสริมสร้างความนิยมและความไว้วางใจในตลาด.

การที่บริษัทเลือกที่จะเป็น partner กับ TEDx มีได้มากมายทั้งในด้านการตลาด,การสร้างภาพลักษณ์, และเข้าถึงกับกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจในการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

TEDx ในประเทศไทยที่น่าสนใจมีที่ไหนให้เป็น partner บ้าง?

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเป็น partner กับ TEDx ในประเทศไทย ควรติดต่อโดยตรงกับทีมจัดงานของงาน TEDx ที่สนใจหรือไปที่เว็บไซต์ทางการของTEDx เพื่อหาข้อมูลล่าสุด ทีมจัดงาน TEDx แต่ละทีมมีกระบวนการและเกณฑ์ในการเลือกพาร์ทเนอร์หรือ partner ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและแนวคิดของงาน TEDx ของพวกเขา 
นอกจากนี้ บางครั้งองค์กรหรือบริษัทในประเทศไทยที่มีความสนใจที่จะเป็นpartner กับ TEDx อาจติดต่อกับทีมจัดงาน TEDx ในพื้นที่หรือที่เว็บไซต์ทางการของ TEDxเพื่อแสดงความสนใจและขอข้อมูลเพิ่มเติม สำหรับข้อมูลที่เป็นลักษณะการติดต่อและเป็น partner กับ TEDxที่น่าสนใจ ควรติดต่อโดยตรงกับทีมจัดงาน TEDx ที่จัดงานในประเทศไทย ยกตัวอย่างเช่น บางขุนเทียน

สรุปข้อดีที่บริษัทจะมาเป็น partner กับ TEDx

การเป็น sponsor ให้ TEDx นั้นมีข้อดีมากมายสำหรับบริษัทการเข้าร่วมในกิจกรรมที่มีชื่อเสียงและตอบสนองต่อความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมจาก TEDx ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์บวก เชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมายที่คิดเป็นอย่างมีความรับผิดชอบทางสังคม และมีโอกาสโปรโมทและตลาดสินค้าหรือบริการของบริษัทในระดับโลก 

Editor's team Bigdream
Editor's team Bigdreamhttp://bigdreamblog.com
ทีมบรรณาธิการ บิ๊กดรีม มีเดีย และ สำนักพิมพ์บิ๊กดรีม พวกเราผลิตสื่อที่ขับเคลื่อนความหลงไหลในความฝันและแรงบันดาลใจ
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป

Similar Articles

Comments

Leave a Reply

Instagram

ที่ปรึกษาการตลาด / จัดอีเว้นท์ / ที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจ | ปรึกษา | กฎหมาย | ธุรกิจ การตลาด อีเวนต์

Most Popular