- Advertisement -

Latest Posts

ทฤษฏี สรวน

ช่วงชีวิตที่เปลี่ยนผ่าน มักจะมีช่วงที่ทำให้เราหยุดคิดว่า ที่เราทำมันถูกต้องแล้วหรือเปล่า

Why Always Spider-Man

"Why Always Me" ทำไมต้องเป็น Spider-Man ?? เป็นหนึ่งในหนัง สไปเดอร์แมนที่ดีที่สุดสำหรับผม วันนี้ผมจะมาถอด แรงบันดาลใจที่ได้จาก ฮีโร่ที่ผมชอบที่สุด ================= จากตัวอย่างหนัง ในภาคนี้…

ความสุข วัดค่าได้อย่างไร?

ตอนนี้เรามีความสุขเท่าไหร่ถ้าเทียบเป็นตัวเลข?ผมเองใช้เวลาคิดเรื่องนี้จนพบว่าความสุขจะมากหรือน้อยนั้น ขึ้นอยู่ที่ว่าเรานำไปเทียบกับอะไร ~~~~~~~~~ สวัสดีครับ

“No matter where you go there you are”

ทำให้ผมนึกถึงคำตลกร้ายภาษาอังกฤษที่ว่า "No matter where you go there you are" "ไม่ได้สำคัญว่าคุณไปที่ไหนแต่ประเด็นคือคุณอยู่ที่นั้น"

Featured Posts

ทฤษฏี สรวน

ช่วงชีวิตที่เปลี่ยนผ่าน มักจะมีช่วงที่ทำให้เราหยุดคิดว่า ที่เราทำมันถูกต้องแล้วหรือเปล่า

Why Always Spider-Man

"Why Always Me" ทำไมต้องเป็น Spider-Man ?? เป็นหนึ่งในหนัง สไปเดอร์แมนที่ดีที่สุดสำหรับผม วันนี้ผมจะมาถอด แรงบันดาลใจที่ได้จาก ฮีโร่ที่ผมชอบที่สุด ================= จากตัวอย่างหนัง ในภาคนี้…

Post

ทฤษฏี สรวน

ช่วงชีวิตที่เปลี่ยนผ่าน มักจะมีช่วงที่ทำให้เราหยุดคิดว่า ที่เราทำมันถูกต้องแล้วหรือเปล่า

Why Always Spider-Man

"Why Always Me" ทำไมต้องเป็น Spider-Man ?? เป็นหนึ่งในหนัง สไปเดอร์แมนที่ดีที่สุดสำหรับผม วันนี้ผมจะมาถอด แรงบันดาลใจที่ได้จาก ฮีโร่ที่ผมชอบที่สุด =================…

ความสุข วัดค่าได้อย่างไร?

ตอนนี้เรามีความสุขเท่าไหร่ถ้าเทียบเป็นตัวเลข?ผมเองใช้เวลาคิดเรื่องนี้จนพบว่าความสุขจะมากหรือน้อยนั้น ขึ้นอยู่ที่ว่าเรานำไปเทียบกับอะไร ~~~~~~~~~ สวัสดีครับ

“No matter where you go there you are”

ทำให้ผมนึกถึงคำตลกร้ายภาษาอังกฤษที่ว่า "No matter where you go there you are" "ไม่ได้สำคัญว่าคุณไปที่ไหนแต่ประเด็นคือคุณอยู่ที่นั้น"

About Me

สวัสดีครับ ผมกานต์

สวัสดีครับ ผมกานต์

เมื่อปี 2014 ผมได้สร้างบล็อคนี้ขึ้นเพื่อบันทึกการเดินทางในการทำตามความฝันส่วนตัวของผมเอง นำมาแบ่งปัญพูดคุยเพื่อสร้างสังคมแห่งการทำตามความฝันครับ หวังว่าจะเพลิดเพลินกับบล็อคของผมนะครับ

instagram PHOTOS