การบริหาร แบบมี สุนทรียะ หลักสูตร ATA: Topart by UTCC

Reading Time: 2 minutes

เปิดหลักสูตรครั้งแรกในประเทศที่ศึกษาด้านสุนทรียศาสตร์สำหรับผู้บริหาร โดยศิลปินแห่งชาติ อาจารย์เฉลิมชัย

หลักสูตรแรกในประเทศไทยของผู้บริหารระดับสูง ATA : Aesthetics Top Executive Program in Aesthetics and Art ที่จะได้เรียนรู้ถึงความเป็นสุนทรีย์ เพื่อส่งเสริมความทักษะด้านการบริหารอย่างรอบด้าน เพื่อการเป็นผู้บริหารที่เข้าใจทั้งศาสตร์และศิลป์อย่างลึกซึ้ง โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ประธานกรรมการหลักสูตร เป็นผู้ปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมอบรมด้วยตนเอง

หลักสูตรจะครอบคลุมความเป็นสุนทรีย์ในทุกด้านยกตัวอย่างเช่น

  • สุนทรีย์ด้านเศรษฐกิจ
  • สุนทรีย์ด้านการลงทุน
  • สุนทรีย์ด้านการท่องเที่ยว
  • สุนทรีย์ด้านการสร้างแบรนด์
  • สุนทรีย์ด้านอาหาร

ใครร่วมกับหลักสูตรนี้บ้าง

กรุงเทพ 29 กันยายน 2565 วันเปิดเรียนหลักสูตรวันแรก และพิธีปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมอบรม

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ สมาคมสุนทรียศาสตร์และศิลป์ เล็งเห็นความสำคัญในการร่วมเป็นกำลังสำคัญผนึกกำลังผู้บริหารระดับสูง นำไปสู่การดึงเอาศักยภาพภายใน เตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้นำขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ธุรกิจ การค้า การลงทุน และส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ โดยร่วมกันเปิดตัวหลักสูตรสุนทรียศาสตร์และศิลป์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (Aesthetics Top Executive Program in Aesthetics and Art : ATA) พร้อมเชื่อมโยงองค์ความรู้จากศักยภาพของทั้ง 2 สถาบัน และเป็นการประสานองค์ความรู้ อันจะรังสรรค์ประโยชน์ด้านสุนทรียศาสตร์และศิลป์ โดยการเรียนรู้มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเชิงลึกด้านสุนทรียศาสตร์ และศิลป์ ที่สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม  มีการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานทั้งจาก ภาครัฐ เอกชน และนักวิชาการ 

นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ กรรมการสภา และผู้อำนวยการร่วม กล่าวแนะนำแด่ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมหลักสูตร สุนทรียศาสตร์และศิลป์สำหรับผู้บริหารระดับสูง ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ กรรมการสภา และผู้อำนวยการร่วม กล่าวแนะนำแด่ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมหลักสูตร สุนทรียศาสตร์และศิลป์สำหรับผู้บริหารระดับสูง ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Aesthetics Top Executive Program in Aesthetics and Art : ATA

เปิดหลักสูตรอย่างเป็นทางการ

พิธีเปิดและปฐมนิเทศผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรสุนทรียศาสตร์และศิลป์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (Aesthetics Top Executive Program in Aesthetics and Art : ATA) รุ่นที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 13.00-17.00 น. ณ อาคาร 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ อบรมผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมหลักสูตร สุนทรียศาสตร์และศิลป์สำหรับผู้บริหารระดับสูง ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ อบรมผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมหลักสูตร สุนทรียศาสตร์และศิลป์สำหรับผู้บริหารระดับสูง ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประธานกรรมการหลักสูตรกล่าวเปิดหลักสูตร

ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ประธานกรรมการหลักสูตร เป็นประธานในพิธีและเป็นองค์ปาฐกพิเศษในหัวข้อ “สุนทรียะให้อะไรแก่ชีวิตมนุษย์” 

ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษ อรรถพล ใหญ่สว่าง ประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายหลักสูตร รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประธานอำนวยการหลักสูตร รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ที่ปรึกษาประจำสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผู้อำนวยการร่วมหลักสูตร นางสาวกุลภัคศรณ์ ปุณณภัคพสิษฐ์ นายกสมาคมผู้ผลิตรายการภาพและเสียง เลขานุการหลักสูตร และ นายณัฐไวภพ ฐณะพงศ์ภักค์ นายกสมาคมสุนทรียศาสตร์และศิลป์ ในฐานะผู้อำนวยการหลักสูตร ร่วมให้การต้อนรับและร่วมพิธีเปิดและปฐมนิเทศในวันดังกล่าว

จุดประสงค์ในการร่วมมือกันทำหลักสูตร

การร่วมมือสร้างหลักสูตรสุนทรียศาสตร์และศิลป์สำหรับผู้บริหารระดับสูง ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่และเป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างทักษะให้แก่ผู้บริหารระดับสูง มีทักษะรองรับเทรนด์ประเทศไทยที่ผู้บริหารไทยต้องก้าวนำด้าน Soft power และเข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อไม่ให้พลาดในการมองเห็นโอกาสนี้

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมตลอดหลักสูตรได้ที่

บทความอื่นๆ ที่คุณน่าจะสนใจ

karnnikro
karnnikrohttps://www.karnnikro.com
MD of NIKRO GROUP CO.,LTD. และบรรณาธิการบริหาร BIGDREAMBLOG | License holder TEDxBangKhunThian | อดีตที่ปรึกษาประธาน กมธ พัฒนาการเมืองฯ | อดีตรองผู้อำนวยการมติชนอีเว้น | Entrepreneurship Degree & Law School | อยากได้สิ่งที่ไม่เคยได้ต้องทำสิ่งที่ไม่เคยทำ | รักแมววว

Similar Articles

Comments

Leave a Reply

Instagram

ที่ปรึกษาการตลาด / จัดอีเว้นท์ / ที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจ | ปรึกษา | กฎหมาย | ธุรกิจ การตลาด อีเวนต์

Most Popular