การบริหาร แบบมี สุนทรียะ หลักสูตร ATA: Topart by UTCC

Reading Time: 2 minutes

เปิดหลักสูตรครั้งแรกในประเทศที่ศึกษาด้านสุนทรียศาสตร์สำหรับผู้บริหาร โดยศิลปินแห่งชาติ อาจารย์เฉลิมชัย

หลักสูตรแรกในประเทศไทยของผู้บริหารระดับสูง ATA : Aesthetics Top Executive Program in Aesthetics and Art ที่จะได้เรียนรู้ถึงความเป็นสุนทรีย์ เพื่อส่งเสริมความทักษะด้านการบริหารอย่างรอบด้าน เพื่อการเป็นผู้บริหารที่เข้าใจทั้งศาสตร์และศิลป์อย่างลึกซึ้ง โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ประธานกรรมการหลักสูตร เป็นผู้ปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมอบรมด้วยตนเอง

หลักสูตรจะครอบคลุมความเป็นสุนทรีย์ในทุกด้านยกตัวอย่างเช่น

  • สุนทรีย์ด้านเศรษฐกิจ
  • สุนทรีย์ด้านการลงทุน
  • สุนทรีย์ด้านการท่องเที่ยว
  • สุนทรีย์ด้านการสร้างแบรนด์
  • สุนทรีย์ด้านอาหาร

ใครร่วมกับหลักสูตรนี้บ้าง

กรุงเทพ 29 กันยายน 2565 วันเปิดเรียนหลักสูตรวันแรก และพิธีปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมอบรม

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ สมาคมสุนทรียศาสตร์และศิลป์ เล็งเห็นความสำคัญในการร่วมเป็นกำลังสำคัญผนึกกำลังผู้บริหารระดับสูง นำไปสู่การดึงเอาศักยภาพภายใน เตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้นำขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ธุรกิจ การค้า การลงทุน และส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ โดยร่วมกันเปิดตัวหลักสูตรสุนทรียศาสตร์และศิลป์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (Aesthetics Top Executive Program in Aesthetics and Art : ATA) พร้อมเชื่อมโยงองค์ความรู้จากศักยภาพของทั้ง 2 สถาบัน และเป็นการประสานองค์ความรู้ อันจะรังสรรค์ประโยชน์ด้านสุนทรียศาสตร์และศิลป์ โดยการเรียนรู้มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเชิงลึกด้านสุนทรียศาสตร์ และศิลป์ ที่สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม  มีการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานทั้งจาก ภาครัฐ เอกชน และนักวิชาการ 

นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ กรรมการสภา และผู้อำนวยการร่วม กล่าวแนะนำแด่ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมหลักสูตร สุนทรียศาสตร์และศิลป์สำหรับผู้บริหารระดับสูง ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ กรรมการสภา และผู้อำนวยการร่วม กล่าวแนะนำแด่ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมหลักสูตร สุนทรียศาสตร์และศิลป์สำหรับผู้บริหารระดับสูง ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Aesthetics Top Executive Program in Aesthetics and Art : ATA

เปิดหลักสูตรอย่างเป็นทางการ

พิธีเปิดและปฐมนิเทศผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรสุนทรียศาสตร์และศิลป์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (Aesthetics Top Executive Program in Aesthetics and Art : ATA) รุ่นที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 13.00-17.00 น. ณ อาคาร 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ อบรมผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมหลักสูตร สุนทรียศาสตร์และศิลป์สำหรับผู้บริหารระดับสูง ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ อบรมผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมหลักสูตร สุนทรียศาสตร์และศิลป์สำหรับผู้บริหารระดับสูง ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประธานกรรมการหลักสูตรกล่าวเปิดหลักสูตร

ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ประธานกรรมการหลักสูตร เป็นประธานในพิธีและเป็นองค์ปาฐกพิเศษในหัวข้อ “สุนทรียะให้อะไรแก่ชีวิตมนุษย์” 

ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษ อรรถพล ใหญ่สว่าง ประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายหลักสูตร รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประธานอำนวยการหลักสูตร รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ที่ปรึกษาประจำสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผู้อำนวยการร่วมหลักสูตร นางสาวกุลภัคศรณ์ ปุณณภัคพสิษฐ์ นายกสมาคมผู้ผลิตรายการภาพและเสียง เลขานุการหลักสูตร และ นายณัฐไวภพ ฐณะพงศ์ภักค์ นายกสมาคมสุนทรียศาสตร์และศิลป์ ในฐานะผู้อำนวยการหลักสูตร ร่วมให้การต้อนรับและร่วมพิธีเปิดและปฐมนิเทศในวันดังกล่าว

จุดประสงค์ในการร่วมมือกันทำหลักสูตร

การร่วมมือสร้างหลักสูตรสุนทรียศาสตร์และศิลป์สำหรับผู้บริหารระดับสูง ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่และเป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างทักษะให้แก่ผู้บริหารระดับสูง มีทักษะรองรับเทรนด์ประเทศไทยที่ผู้บริหารไทยต้องก้าวนำด้าน Soft power และเข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อไม่ให้พลาดในการมองเห็นโอกาสนี้

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมตลอดหลักสูตรได้ที่

บทความอื่นๆ ที่คุณน่าจะสนใจ

karnnikro
karnnikro
MD of NIKRO GROUP CO.,LTD. และบรรณาธิการบริหาร BIGDREAMBLOG | License holder TEDxBangKhunThian | ที่ปรึกษาประธาน กมธ พัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน | MBTI - ENFP | Entrepreneurship Degree | อยากได้สิ่งที่ไม่เคยได้ต้องทำสิ่งที่ไม่เคยทำ | รักแมววว

Related Stories

12,249แฟนคลับชอบ
2,031ผู้ติดตามติดตาม
3,123ผู้ติดตามติดตาม
16,388ผู้ติดตามติดตาม
145 ผู้ติดตาม
ติดตาม

Discover

ยูเครน ครบ 1 ปีของการรุกราน

ยูเครน : 1 ปี ปูติน รุกราน #ยูเครน ตอนนี้ไปทางไหน? สถานการณ์เป็นอย่างไร? อะไรเกิดขึ้นบ้าง แล้วปูตินได้สิ่งที่ต้องการหรือยังบทความนี้จะสรุปสถานการณ์ให้ครับ

รีวิวแอนท์แมน Ant-Man and the Wasp: Quantumania

แอนท์แมน 3 กับการเปิดตัว แคง เดอะคองเคอร์เรอ หรือ แคง ผู้พิชิต กับการเริ่มต้นของ เฟส 5 อย่างเป็นทางการ ซึ่งโชว์ความสามารถของตัวร้ายของเฟสนี้ว่าเลวร้ายแค่ไหน และนี้คือรีวิวของเราครับ

ยอดมนุษย์ดาวเศร้า | หนังสือเยียวยาความโดดเดี่ยว

มีวาฬอยู่ตัวหนึ่ง ที่ถูกพบว่ามันอยู่ตัวเดียวตลอดมาเป็นวาฬที่นักวิทยาศาสตร์ติดตามมันเป็นเวลามากกว่า 20 ปีหลังจากที่พวกเขาค้นพบคลื่นความถี่ที่สูงถึง 52Hzจึงตั้งชื่อวาฬตัวนี้ว่า 52Hz วาฬ ใช้คลื่นความถี่ในการสื่อสารถึงกันและกัน แต่เจ้า 52Hz มีความถี่ที่สูงกว่าตัวอื่นที่จะมีความถี่ประมาณ 15-25 Hz ทำให้ตัวอื่นไม่ได้ยินเสียงมัน และเช่นเดียวกันมันก็ไม่ได้ยินเสียงของวาฬตัวอื่น วาฬ...

When Snowflakes Fall: หนาวนี้เปลี่ยนไป เพราะกำลังใจไม่เหมือนเดิม

When Snowflakes Fall: หนาวนี้เปลี่ยนไป เพราะกำลังใจไม่เหมือนเดิม ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก "River City Bangkok" กับงานที่รวมศิลปินชื่อดังมาตีความหิมะที่ต่างกัน ในนิทรรศการ When Snowflakes Fall เมื่อหิมะร่วงหล่น

10 ทักษะที่ตลาดต้องการ ในขณะนี้

ทักษะที่ตลาดต้องการ ในขณะนี้ถือว่าเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากถ้าเทียบกันในทศวรรษนี้กับทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งทำให้มีการแข่งขันกันสูงมากในเรื่องของบุคคลากร นำมาซึ่งตลาดฟรีแลนซ์ที่ใหญ่ และมีศักยภาพมากขึ้น ซึ่งวันนี้ผมหยิบทักษะที่เป็นที่ต้องการของตลาดในยุคสมัยนี้มาแบ่งปันกันครับ ซึ่งได้ข้อมูลมาจาก Snoolik เว็บไซต์ที่เป็นเทรนด์ในการทำเว็บไซต์ครับ

ประยุทธ์ 8 ปีวิกฤตประเทศไทย? #นายกเถื่อน?

ประยุทธ์ หรือ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คนที่ 29 ของประเทศไทย ซึ่งจะดำรงค์ตำแหน่งมาตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2557 ซึ่งตามกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับ 60 มีข้อกำหนดให้ใครก็ตามที่เป็นนายก ไม่สามารถเป็นนายกรวมกันเกินกว่า 8 ปีตลอดชีวิต!

Popular Categories

Comments

Leave a Reply